E gjetën në tavanin e dyqanit, cili është mis.teri i kësaj krij.ese

E gjetën në tavanin e dyqanit, cili është mis.teri i kësaj krij.ese

Në këtë imazh mund të shihni atë që mund ta quajmë mb.etje e një maj.mu.ni të ngo.r.dh.ur, i thatë, i verdhë, i vjetër dhe me një .p.la.g.ë të p.re.rë horizontalisht në bark..…Ndiqni v1deon për të kuptuar më mirë se për qfarë bëhet fjalë hap market1ngunë që shfaqet menjëher posht kësaj edhe shfaqet v1deo mos e humbisnii…