“Mοska dhe Beogradi, kërkojnë destabiΙizimin e Shqipërisë”, Spartak Ngjela: Shpresat e ‘υαrura’ te gaΙΙoshja e υjetër anti-kοmbëtare, Sali Berisha

“Mοska dhe Beogradi, kërkojnë destabiΙizimin e Shqipërisë”, Spartak Ngjela: Shpresat e ‘υαrura’ te gaΙΙoshja e υjetër anti-kοmbëtare, Sali Berisha

Gjendja politike në Shqipëri po ndiqet me shpresë në Beograd dhe në Moskë.Dhe përsëri shpresa e tyre po mbështetet në një galloshe të vjetër antikombëtare: Sali Berisha..…Ndiqni v1deon për të kuptuar më mirë se për qfarë bëhet fjalë hap market1ngunë që shfaqet menjëher posht kësaj edhe shfaqet v1deo mos e humbisnii…