Panë Diçka Duke Lëvizur Në Baltë, Nuk Do Ta Besoni Se Cfarë Nxorrën Nga Atje/ VIDEO

Panë Diçka Duke Lëvizur Në Baltë, Nuk Do Ta Besoni Se Cfarë Nxorrën Nga Atje/ VIDEO

Kur janë afruar e kanë parë se një dre i vogel kishte ng ecur atje poshtë dhe me ndihmën e eskavatorit e kanë shpëtuar nga atje..…Ndiqni v1deon për të kuptuar më mirë se për qfarë bëhet fjalë hap market1ngunë që shfaqet menjëher posht kësaj edhe shfaqet v1deo mos e humbisnii…